توجه: كپي برداري از محتواي اين نگارخانه بدون اجازه شرعا و قانونا ممنوع است.
logo

ليست قيمت هاي نقاشی از چهره با تكنيك سیاه قلم

 • اندازه: 30 در 40

 • 400,000 تومان
  مدت زمان: حداكثر يك هفته
 • هر نفر اضافه در عکس 200 هزار
 • موارد افزودني براي سفارش
 • قاب: 50 هزار تومان
 • پاسپارتو: 20 هزار تومان
 • فيلم كوتاه: 50 هزار تومان
 • كادو و ارسال براي ديگران 50 هزار تومان
 • ارسال رايگان
 • اندازه: 50 در 60

 • 600,000 تومان
  مدت زمان: حداكثر دو هفته
 • هر نفر اضافه در عکس 300 هزار
 • موارد افزودني براي سفارش
 • قاب: 150 هزار تومان
 • پاسپارتو: 30 هزار تومان
 • فيلم كوتاه: 50 هزار تومان
 • كادو و ارسال براي ديگران 50 هزار تومان
 • ارسال رايگان
 • اندازه: 70 در 90

 • 800,000 تومان
  مدت زمان: حداكثر سه هفته
 • هر نفر اضافه در عکس 400 هزار
 • موارد افزودني براي سفارش
 • قاب: 250 هزار تومان
 • پاسپارتو: 50 هزار تومان
 • فيلم كوتاه: 50 هزار تومان
 • كادو و ارسال براي ديگران 50 هزار تومان
 • ارسال رايگان
0
اينجا سبد خرید شما است