(مشخصات اين نقاشي)
 ⊗ سبك كلي: رئاليسم
  سبك خاص: فتورئال
 تكنيك: سياه قلم
 متريال: مدادهاي كنته و گرافيت
 جنس كاغذ: الر 160 گرمي
  كيفيت اثر: درجه دو
 تاریخ اثر: آبان/1397
 اندازه: 50 در 70
زمان انجام كار: يك هفته
⊗ انتخاب اثر: به سفارش مشتري
خالق اثر: سروش بي دل
براي درخواست سفارش نقاشي از چهره، بر روي لينك هاي زير كليك كنيد:
♥ سفارش نقاشي سياه قلم
سفارش نقاشي مدادرنگي

توجه: براي آگاهي از بيشتر اصطلاحات نقاشي بر روي واژه هاي رنگي كليك كنيد.

مجموعه آثار

0
اينجا سبد خرید شما است