نقاشي مدادرنگي چیست؟

درحال ويرايش

آشنايي با انواع سفارش نقاشي چهره با تكنيك مدادرنگي:
درخواست سفارش نقاشي از چهره شما يا عزيزانتان با تكنيك مدادرنگي به سه روش انجام مي شود كه شامل: 1ـ نقاشي از چهره (مانند عكس پرسنلي)، 2ـ نقاشي از نيم تنه (مانند عكس چهره به همراه نيم تنه) 3ـ و نقاشي سفارشي (مانند عكس چهره به همراه هرگونه تغييراتي كه مايل به انجام آن هستيد) مي باشد. شما مي توانيد با مراجعه به هريك از جداول زير و آگاهي از قيمت هاي آنها نسبت به درخواست خود اقدام نماييد.

فهرست
0
سبد خرید شما